Wat zijn uw rechten?

In het kader van de GDPR-verordening (algemene verordening gegevensbescherming) hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de verschillende beheertools die TEC Concept gebruikt. Hiervoor volstaat het om het onderstaande formulier in te vullen:

  Ik wil:

  geen nieuwsbrieven meer ontvangengeen technische of commerciële informatie meer via e-mail ontvangengeen werkdocumenten (offerte, bestelbon, leveringsbon, factuur) meer via e-mail ontvangendat mijn persoonsgegevens uit de verschillende databanken worden verwijderd (indien de persoonsgegevens aan een uitgegeven factuur gekoppeld zijn, houdt TEC Concept deze gegevens bij voor een periode die overeenstemt met de toepasselijke Belgische termijn die van kracht is op de datum van de aanvraag)mijn persoonsgegevens verbeteren (noteer onder 'Opmerking' uw uitdrukkelijke vraag)niet meer worden gecontacteerd op mijn rechtstreekse nummer of mijn gsm-nummer

  Gegevensbeschermingsautoriteit

  Indien u bezorgd bent over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met uw beheerder (zie gegevens hieronder) of de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 274 48 00 – E-mail: contact@apd-gba.be
  Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact