Behandeling van afvalwater en wasstation

Zoekt u een efficiënte oplossing voor de behandeling en recyclage van afvalwater voor uw wasstation voor vrachtwagens? TEC Concept heeft de oplossing!

Voordat we u een oplossing op maat voorstellen, voert TEC Concept een analyse uit op basis van drie belangrijke criteria: het type voertuigen, de opgelegde lozingsnormen en de hoeveelheid water die dagelijks moet worden behandeld. Aan de hand van deze analyse stellen we u een waterzuiveringsstation voor dat perfect aan uw behoeften voldoet. Het doel? Geoptimaliseerde reinigingsprocedures en efficiënt afvalbeheer. De behandeling van het afvalwater van wasstations is goed voor het milieu, dat is dus een plus!

Hoe werkt een station voor de behandeling en recyclage van afvalwater?

Voor de behandeling en recyclage van afvalwater verzamelt het zuiveringsstation in de eerste plaats de eerste bezinksels (vast of vloeibaar). Daarna ondergaan ze een biologische of fysisch-chemische behandeling of een combinatie van beide. Vervolgens gaat het afvalwater naar het decanteerbassin. Het ontstane slib wordt door verschillende processen geconcentreerd (drukfilter, filterbak, centrifuge …) om de hoeveelheid afval te verminderen en om het slib zo veel mogelijk te ontwateren. Het slib wordt daarna opgehaald door een firma die in afvalbehandeling is gespecialiseerd. Wist u ook dat u op TEC Concept kunt rekenen voor:

  • terugwinning van energie opgewekt door het station
  • de fabricage en het onderhoud van uw stations voor de interne en externe reiniging van tankwagens voor de voedingssector, de chemische sector en de industrie
  • het onderhoud van uw waterzuiveringsstation
Contacteer ons voor meer informatie over onze oplossingen voor afvalwaterbehandelingBel ons om een afspraak vast te leggen